Sunday, October 01, 2006Закон за авторското право и сродните му праваЗакон за електронните съобщения

Закон за защита на потребителите

Наказателен кодекс
Етичен кодекс на българските медии

Медийно право
Огнянова, Н., Медийна политика и право на Европейския съюз (2011)Последно актуализиране  2 септември 2011